Perfecte alliantie: Blowerdoor & Thermografie

Thermografie en Blowerdoortesten vullen elkaar heel goed aan. Om te laten zien wat het effect is van een Blowerdoortest heb ik hieronder een aantal warmtebeelden geplaatst die de situatie met Blowerdoor (links) vergelijken met de situatie zonder Blowerdoor (rechts). De beide inspecties zijn op verschillende dagen uitgevoerd, dus de temperaturen kunnen soms wat verschillen, maar het beeld is desondanks heel duidelijk.

De test met de Blowerdoor is uitgevoerd bij een onderdruk -50Pa. De temperatuur bij beide tests was enkele graden onder nul. Verder was het vrijwel windstil. De warmtebeelden zijn gemaakt op de begane grond en op de eerste verdieping. Op de begane grond is op de warmtebeelden zonder Blowerdoor soms nog wel matige infiltratie te zien, maar op de eerste verdieping totaal niet. Dit komt doordat de warme lucht in huis stijgt en dus zorgt voor een zeer kleine onderdruk beneden en een kleine overdruk boven.

Blowerdoortesten worden nu ook aangeboden door Warmtecheck.nl.

Steunbalk gording

Dit is de balk waar de dakkapel op rust op de 1e verdieping. De luchtdichte laag van het dak is hier duidelijk doorbroken.

Kelderdeur

Dit is de kelderdeur welke is uitgevoerd met tochtstrips en een borstel aan de onderkant. De enkelvoudige kierdichting en deur die maar op één punt sluit is duidelijk niet luchtdicht.

Detail dakkapel

Dit is een detail van een andere dakkapel op de 1e verdieping, waar het raam aansluit op het dakbeschot. Op de warmtebeelden is tevens te zien hoe met PUR geprobeerd is het een en ander luchtdicht te krijgen. Desondanks komt uit alle naden en kieren koude lucht.

Dakraam

Dit is een Velux dakraam op de eerste verdieping. Aan luchtdichting is duidelijk niet gedacht bij de installatie.

Brievenbus

Dit is de brievenbus in de voordeur uitgevoerd met dubbele klep, maar het mag niet baten.

Balkenlaag

Dit is de aansluiting van de balkenlaag van de verdiepingsvloer op de gevel. Het binnenblad is hier doorbroken en er is duidelijk te zien hoe de lucht uit de spouwmuur de woning binnendringt.

Warmtecheck van de Jasmijnstraat in Gennep voor de Klimaatstraatfeestcompetitie

Warmtecheck.nl heeft onlangs een inspectie van de Jasmijnstraat in Gennep uitgevoerd. De bewoners van deze straat doen mee aan het klimaatstraatfeest. De bedoeling hierbij is om met de hele straat energie te besparen en zo punten te verdienen in de strijd tussen alle klimaatstraten in Nederland om één van de 500 klimaatstraatfeesten te winnen. Met de warmtecheck van hun straat kregen de bewoners een goed inzicht in het warmteverlies van hun woning. Hiermee kunnen zij nu gericht aan de slag om energie te gaan besparen. Maar wat ook niet geheel onbelangrijk is: de Jasmijnstraat verdiende hiermee 2000 punten in de klimaatstraatcompetitie!

Hieronder staan twee panorama opnames van de Jasmijnstraat:

Thermografisch beeld van de Jasmijnstraat toont waar de isolatie gebrekkig is.

Warmtebeeld van de even nummers van Jasmijn-klimaatstraat. Waar de huizen rood zijn lekt warmte weg.

Thermografish beeld welke laat zien waar warmte weglekt

Warmtebeeld van de oneven nummers van Jasmijn-klimaatstraat. Waar de huizen rood zijn lekt warmte weg.

Het is meteen duidelijk dat huizen nog veel warmte onnodig verliezen. Slecht geïsoleerde ramen en soms ook muren zijn de boosdoeners, maar ook sommige daken vertonen duidelijk gebreken. Het is duidelijk dat de bewoners van de Jasmijnstraat nog veel punten kunnen verdienen met het oplossen van deze problemen.

In de media was er ook op verschillende plaatsen aandacht voor deze bijzondere warmtecheck:

Al met al was het een groot succes en ik wens de bewoners van Jasmijnstraat en alle andere deelnemers aan de klimaatstraatfeest competitie veel succes met het besparen van energie!

Thermix thermisch onderbroken afstandhouders in HR++ Glas

Het is al langer bekend en bij vrijwel iedere warmtecheck zie ik het weer: De afstandhouders in isolatieglas zijn een grote koudebrug. Vooral bij HR++ glas en triple-glas (drie dubbel glas) zijn de afstandhouders en wiener sprossen grote koudebruggen die een substantieel deel van de werking van het dure glas teniet doen. Dit komt omdat de normaal toegepaste afstandhouders van aluminium of staal zijn.

Hartstikke zonde natuurlijk. Dus toen wij recentelijk besloten om een deel van het glas in ons huis te renoveren heb ik deze kennis aangewend en bij de leverancier gevraagd om geïsoleerde afstandhouders. Hij had dit nog nooit geleverd, maar heeft geïnformeerd en kon het glas uitvoeren met Thermix afstandhouders. Volgens het datablad hebben deze een substantieel betere warmteweerstand dan standaard afstandhouders, namelijk:

  • Thermix: 0,041 W/mK
  • Metaal: 0,051 W/mK

W/mK is de warmtegeleiding, dus lager is beter.

Natuurlijk heb ik de nieuwe ramen inmiddels al lang met de warmtebeeldcamera bekeken om te zien wat het effect is. Gelukkig zitten twee van de nieuwe ruiten in ruimten waar ook het oude isolatieglas zit, zodat ik onder vergelijkbare omstandigheden het nieuwe en oude glas kan meten en eerlijk vergelijken. Zie hier het resultaat:

Fig. 1 Dit is een warmtebeeld van een raam dat is uitgevoerd met de geïsoleerde afstandhouders van Thermix. Dit warmtebeeld is buiten gemaakt, dus kouder is beter. Het is een dubbel draaiend raam, en in het midden is verticaal te zien dat er een koudebrug is aan de rand van het glas waar de afstandhouders zitten. In de Wiener sprossen zitten geen afstandhouders, want dat is natuurlijk nog altijd het beste.

Fig. 2 Op dit warmtebeeld is een raam te zien wat is uitgevoerd met standaard afstandhouders. Ook dit warmtebeeld is buiten gemaakt, dus kouder is beter. Dit warmtebeeld is onder dezelfde omstandigheden gemaakt als het warmtebeeld uit fig. 1 en dus vergelijkbaar. Hier zitten wel nog afstandhouders in de Wiener sprossen.

Fig. 3 Dit is een warmtebeeld gemaakt aan de binnenkant van het raam met thermisch geïsoleerde afstandhouders uit fig. 1. Te zien is ook een stuk schilderstape wat horizontaal over het raam is geplakt om het verschil tussen de schijnbare en werkelijke temperatuur te kunnen zien. Doordat de tape niet reflecteerd kan hierop exact de temperatuur van het raam bepaald worden. Dit warmtebeeld is binnen gemaakt, dus warmer is hier beter.

Fig. 4 Dit is het raam uit fig. 2 van binnen gezien. Ook hier zit schilderstape horizontaal over het raam geplakt om de werkelijke temperatuur te kunnen meten. Warmer is hier beter.

Fig. 5 Dit is een ander raam met Thermix afstandhouders van binnen opgenomen. Ook hier is schilderstape zichtbaar voor het opnemen van de werkelijke temperatuur.

Fig. 6 Raam met niet geïsoleerde afstandhouders in dezelfde ruimte als het raam uit fig. 5. Beide warmtebeelden zijn van binnen gemaakt en onder dezelfde omstandigheden, dus vergelijkbaar. Hier zit de schilderstape verticaal over de Wiener sprossen geplakt.

Bij het vergelijken van de nieuwe ruiten met de oude ruiten is duidelijk te zien dat de Thermix afstandhouders een minder koude rand van het raam opleveren en dus zorgen voor minder warmteverlies langs de randen van de ramen. Ook is te zien dat het nieuw geplaatste glas van betere kwaliteit is dan het oude glas. Al met al ben ik zeer tevreden met het nieuw geplaatste glas en de keuze voor Thermix afstandhouders.

Vloerverwarming inregelen

Ik heb vandaag de vloerverwarming ingeregeld met de warmtebeeldcamera. De pomp van de vloerverwarming stond standaard op stand 3. Naast het hoogste stroomverbruik (95W) heeft de pomp dan ook de grootste pompcapaciteit. Puur gevoelsmatig ging ik er altijd vanuit dat dit ook direct betekend dat de vloerverwarming dan het snelst opwarmt. Om dit te controleren heb ik nu twee infrarood beelden gemaakt van de verdeler in zowel stand 3 alsook in stand 1 en intussen de parameters van de CV-ketel in de gaten gehouden.

Van boven komt het bijna 43C water van de CV-ketel en van links komt het ruim 30C water retour van de vloerverwarming en worden samen door de pomp naar beneden gepompt. Doordat de vloerverwarmingspomp meer water aanzuigt dan de CV levert wordt er een deel van het retourwater bij gemixed, waardoor de temperatuur van het water dat de vloerverwarming in gaat ruim 34C is.

Hier weer hetzelfde beeld als hierboven, maar doordat de pomp nu op stand 1 staat in plaats van op stand 3 zuigt de pomp minder retourwater aan, waardoor de temperatuur van het gemixte water ongeveer 5C hoger ligt. Doordat het water nu langzamer door de vloerverwarming stroomt koelt het meer af, maar dit wordt grotendeels gecompenseerd door de hogere aanvoertemperatuur.

Wat hieruit dus blijkt is dat de vloerverwarmingspomp in stand 1 beter matched met de aanvoer van de CV, waardoor het warme water beter benut wordt. De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming stijgt, terwijl de retour temperatuuur gelijk blijft. Het blijkt ook uit de parameters van de CV-ketel die aangeeft dat het verschil tussen aanvoer en retour is gestegen van 12C naar 14C. Dit betekend dat de vloer warmer wordt, terwijl de pomp minder hard draait en daardoor van 95W naar 45W terug gaat. Het grotere temperatuurverschil in de CV-ketel zorgt er tevens voor dat deze beter kan condenseren en dus een klein beetje efficiënter werkt.

Naisolatie met een omkeerdak

Ik was al bekend met het concept van het omkeerdak, daarbij wordt de isolatie aan be buitenzijde op de dakbedekking. Dit heeft veel voordelen. Zo is het gemakkelijk aan te brengen op bestaande daken zonder dat de dakbedekking opnieuw aangebracht hoeft te worden. Ook zorgt het ervoor dat de temperatuur van de dakbedekking minder schommelt en dat deze niet meer blootgesteld wordt aan UV-straling, wat de levensduur ten goede komt. Met de mooie nazomer zon van gisteren heb ik deze claims eens aan een thermografische inspectie onderworpen.

Dak voorbereid op de thermografische inspectie van het omkeerdak

Op dit platte dak zijn een dag van tevoren drie stukken isolatie geplaatst. Het voorste stuk is 4cm EPS, daarachter 5cm EPS en daarachter 4cm PIR. Onder het dakleer zit al isolatie in de vorm van 6cm EPS. Het geheel ligt in de zon en warmt flink op.

Warmtebeeld waar het verschil in temperatuur van het dakleer met en zonder isolatie te zien is.

Eerst hebben we gekeken wat het temperatuursverschil is tussen het dakleer wat wel en wat niet afgedekt is met extra isolatie. Hieruit bleek dat het afgedekte dakleer fors minder opwarmde dan het extra geisoleerde dakleer. Omdat er echter ook isolatie onder het dakleer zit warmt het dakleer wel op, maar slechts in beperkte mate in vergelijking met het dakleer dat direct in de zon ligt.

Het dak van binnenuit gezien blijkt duidelijk koeler op de plekken met extra isolatie.

Vervolgens zijn we naar binnen gegaan en hebben aan de binnenkant de invloed op de temperatuur van het plafond bekeken. Hier bleek dat het de stukken waar de extra isolatie lag beduidend minder opwarmen. Ook is er in kleine mate verschil tussen de isolatiematerialen te zien, maar ze zijn aan elkaar gewaagd.

In de ruimte waar de inspectie heeft plaatsgevonden was tot nu toe in de zomer een grote behoefte om te koelen en moet in de winter verwarmt worden. Dit experiment heeft aangetoond dat de hoeveelheid koeling en verwarming naar verwachting flink verminderd kan worden door het aanbrengen van extra isolatie door middel van een omkeerdak. Daarnaast blijkt dat de dakbedekking veel minder in temperatuur varieert, wat de levensduur ten goede zal komen.