Zonnewinst

Vandaag en gisteren was het echt geen mooi weer. Regen, wind en veel wolken. Woensdag scheen echter nog de zon en die kan flink bijdragen aan het verwarmen van een gebouw. Hoe dat werkt is mooi vast te leggen met thermografie.

Thermogram van de warmte van de zon op een bank en stoelen

Het warme patroon van de zon die binnen schijnt is duidelijk zichtbaar. De grijs gekleurde bank absorbeert de warmte goed en bereikt hoge temperaturen.

Referentiefoto voor de thermografische foto hierboven.

Referentiefoto, het middelste deel van deze foto is wat zichtbaar is op het warmtebeeld.

De zon schijnt hier lekker binnen in hartje winter en daar warmt het flink van op. De bank bereikt een temperatuur van bijna 60 graden, dat is net zo warm als een hete radiator en illustreert goed hoeveel warmte de zon kan geven. Op de achtergrond zijn nog een tafel en stoelen te zien die ook opgewarmd worden.

Deze gratis warmte is zeer gewenst in de winter, maar vaak onwenselijk in de zomer. Door tijdens het ontwerp van een gebouw hierop te letten kan een gebouw geoptimaliseerd worden voor zonnewinst in de winter terwijl oververhitting in de zomer wordt voorkomen.

En niet alleen de warmte is een groot voordeel, maar zeker ook het vele licht is zeer prettig!

Warmtecheck van de Jasmijnstraat in Gennep voor de Klimaatstraatfeestcompetitie

Warmtecheck.nl heeft onlangs een inspectie van de Jasmijnstraat in Gennep uitgevoerd. De bewoners van deze straat doen mee aan het klimaatstraatfeest. De bedoeling hierbij is om met de hele straat energie te besparen en zo punten te verdienen in de strijd tussen alle klimaatstraten in Nederland om één van de 500 klimaatstraatfeesten te winnen. Met de warmtecheck van hun straat kregen de bewoners een goed inzicht in het warmteverlies van hun woning. Hiermee kunnen zij nu gericht aan de slag om energie te gaan besparen. Maar wat ook niet geheel onbelangrijk is: de Jasmijnstraat verdiende hiermee 2000 punten in de klimaatstraatcompetitie!

Hieronder staan twee panorama opnames van de Jasmijnstraat:

Thermografisch beeld van de Jasmijnstraat toont waar de isolatie gebrekkig is.

Warmtebeeld van de even nummers van Jasmijn-klimaatstraat. Waar de huizen rood zijn lekt warmte weg.

Thermografish beeld welke laat zien waar warmte weglekt

Warmtebeeld van de oneven nummers van Jasmijn-klimaatstraat. Waar de huizen rood zijn lekt warmte weg.

Het is meteen duidelijk dat huizen nog veel warmte onnodig verliezen. Slecht geïsoleerde ramen en soms ook muren zijn de boosdoeners, maar ook sommige daken vertonen duidelijk gebreken. Het is duidelijk dat de bewoners van de Jasmijnstraat nog veel punten kunnen verdienen met het oplossen van deze problemen.

In de media was er ook op verschillende plaatsen aandacht voor deze bijzondere warmtecheck:

Al met al was het een groot succes en ik wens de bewoners van Jasmijnstraat en alle andere deelnemers aan de klimaatstraatfeest competitie veel succes met het besparen van energie!

Thermix thermisch onderbroken afstandhouders in HR++ Glas

Het is al langer bekend en bij vrijwel iedere warmtecheck zie ik het weer: De afstandhouders in isolatieglas zijn een grote koudebrug. Vooral bij HR++ glas en triple-glas (drie dubbel glas) zijn de afstandhouders en wiener sprossen grote koudebruggen die een substantieel deel van de werking van het dure glas teniet doen. Dit komt omdat de normaal toegepaste afstandhouders van aluminium of staal zijn.

Hartstikke zonde natuurlijk. Dus toen wij recentelijk besloten om een deel van het glas in ons huis te renoveren heb ik deze kennis aangewend en bij de leverancier gevraagd om geïsoleerde afstandhouders. Hij had dit nog nooit geleverd, maar heeft geïnformeerd en kon het glas uitvoeren met Thermix afstandhouders. Volgens het datablad hebben deze een substantieel betere warmteweerstand dan standaard afstandhouders, namelijk:

  • Thermix: 0,041 W/mK
  • Metaal: 0,051 W/mK

W/mK is de warmtegeleiding, dus lager is beter.

Natuurlijk heb ik de nieuwe ramen inmiddels al lang met de warmtebeeldcamera bekeken om te zien wat het effect is. Gelukkig zitten twee van de nieuwe ruiten in ruimten waar ook het oude isolatieglas zit, zodat ik onder vergelijkbare omstandigheden het nieuwe en oude glas kan meten en eerlijk vergelijken. Zie hier het resultaat:

Fig. 1 Dit is een warmtebeeld van een raam dat is uitgevoerd met de geïsoleerde afstandhouders van Thermix. Dit warmtebeeld is buiten gemaakt, dus kouder is beter. Het is een dubbel draaiend raam, en in het midden is verticaal te zien dat er een koudebrug is aan de rand van het glas waar de afstandhouders zitten. In de Wiener sprossen zitten geen afstandhouders, want dat is natuurlijk nog altijd het beste.

Fig. 2 Op dit warmtebeeld is een raam te zien wat is uitgevoerd met standaard afstandhouders. Ook dit warmtebeeld is buiten gemaakt, dus kouder is beter. Dit warmtebeeld is onder dezelfde omstandigheden gemaakt als het warmtebeeld uit fig. 1 en dus vergelijkbaar. Hier zitten wel nog afstandhouders in de Wiener sprossen.

Fig. 3 Dit is een warmtebeeld gemaakt aan de binnenkant van het raam met thermisch geïsoleerde afstandhouders uit fig. 1. Te zien is ook een stuk schilderstape wat horizontaal over het raam is geplakt om het verschil tussen de schijnbare en werkelijke temperatuur te kunnen zien. Doordat de tape niet reflecteerd kan hierop exact de temperatuur van het raam bepaald worden. Dit warmtebeeld is binnen gemaakt, dus warmer is hier beter.

Fig. 4 Dit is het raam uit fig. 2 van binnen gezien. Ook hier zit schilderstape horizontaal over het raam geplakt om de werkelijke temperatuur te kunnen meten. Warmer is hier beter.

Fig. 5 Dit is een ander raam met Thermix afstandhouders van binnen opgenomen. Ook hier is schilderstape zichtbaar voor het opnemen van de werkelijke temperatuur.

Fig. 6 Raam met niet geïsoleerde afstandhouders in dezelfde ruimte als het raam uit fig. 5. Beide warmtebeelden zijn van binnen gemaakt en onder dezelfde omstandigheden, dus vergelijkbaar. Hier zit de schilderstape verticaal over de Wiener sprossen geplakt.

Bij het vergelijken van de nieuwe ruiten met de oude ruiten is duidelijk te zien dat de Thermix afstandhouders een minder koude rand van het raam opleveren en dus zorgen voor minder warmteverlies langs de randen van de ramen. Ook is te zien dat het nieuw geplaatste glas van betere kwaliteit is dan het oude glas. Al met al ben ik zeer tevreden met het nieuw geplaatste glas en de keuze voor Thermix afstandhouders.

Naisolatie met een omkeerdak

Ik was al bekend met het concept van het omkeerdak, daarbij wordt de isolatie aan be buitenzijde op de dakbedekking. Dit heeft veel voordelen. Zo is het gemakkelijk aan te brengen op bestaande daken zonder dat de dakbedekking opnieuw aangebracht hoeft te worden. Ook zorgt het ervoor dat de temperatuur van de dakbedekking minder schommelt en dat deze niet meer blootgesteld wordt aan UV-straling, wat de levensduur ten goede komt. Met de mooie nazomer zon van gisteren heb ik deze claims eens aan een thermografische inspectie onderworpen.

Dak voorbereid op de thermografische inspectie van het omkeerdak

Op dit platte dak zijn een dag van tevoren drie stukken isolatie geplaatst. Het voorste stuk is 4cm EPS, daarachter 5cm EPS en daarachter 4cm PIR. Onder het dakleer zit al isolatie in de vorm van 6cm EPS. Het geheel ligt in de zon en warmt flink op.

Warmtebeeld waar het verschil in temperatuur van het dakleer met en zonder isolatie te zien is.

Eerst hebben we gekeken wat het temperatuursverschil is tussen het dakleer wat wel en wat niet afgedekt is met extra isolatie. Hieruit bleek dat het afgedekte dakleer fors minder opwarmde dan het extra geisoleerde dakleer. Omdat er echter ook isolatie onder het dakleer zit warmt het dakleer wel op, maar slechts in beperkte mate in vergelijking met het dakleer dat direct in de zon ligt.

Het dak van binnenuit gezien blijkt duidelijk koeler op de plekken met extra isolatie.

Vervolgens zijn we naar binnen gegaan en hebben aan de binnenkant de invloed op de temperatuur van het plafond bekeken. Hier bleek dat het de stukken waar de extra isolatie lag beduidend minder opwarmen. Ook is er in kleine mate verschil tussen de isolatiematerialen te zien, maar ze zijn aan elkaar gewaagd.

In de ruimte waar de inspectie heeft plaatsgevonden was tot nu toe in de zomer een grote behoefte om te koelen en moet in de winter verwarmt worden. Dit experiment heeft aangetoond dat de hoeveelheid koeling en verwarming naar verwachting flink verminderd kan worden door het aanbrengen van extra isolatie door middel van een omkeerdak. Daarnaast blijkt dat de dakbedekking veel minder in temperatuur varieert, wat de levensduur ten goede zal komen.

De vloerverwarmingscheck

Onlangs had ik de vloerverwarming uitgeschakeld en de vloer af laten koelen. De volgende dag  ’s ochtends was het toch wel wat fris geworden. Toen heb ik de vloerverwarming weer ingeschakeld en eens even de warmtebeeldcamera erbij gehouden, zoals het een thermograaf betaamd! Ik wist natuurlijk wel dat het mogelijk is om de vloerverwarming met warmtebeelden in kaart te brengen, maar de kwaliteit en het detail deden zelfs mij versteld staan.

De slangen van de vloerverwarming duidelijk zichtbaar. Onder zijn twee koudere slangen zichtbaar, dit zijn retour leidingen uit een andere ruimte.

De slangen van de vloerverwarming duidelijk zichtbaar. Onder zijn twee koudere slangen zichtbaar, dit zijn retour leidingen uit een andere ruimte.

Hier zijn twee slangen zichtbaar onder het tapijt lopen en de keuken aansluiten. Duidelijk blijkt hier dat ook onder tapijt vloerverwarming verwarmt.

Hier zijn twee slangen zichtbaar onder het tapijt lopen en de keuken aansluiten. Duidelijk blijkt hier dat ook onder tapijt vloerverwarming verwarmt. De warme slang is natuurlijk de aanvoer en de koude de retour.

Hier is zichtbaar hoe de aanvoer en retourslangen lopen van de langste lus in het huis. Het temperatuursverschil is zo groot dat je de retourslangen nauwelijks kunt zien tussen de warme slangen.

Hier is zichtbaar hoe de aanvoer en retourslangen lopen van de langste lus in het huis. Het temperatuursverschil is zo groot dat je de retourslangen nauwelijks kunt zien tussen de warme slangen in de al deels opgewarmde vloer.

Hier is de verdeler zichtbaar met de pomp. Het achterste blok is de aanvoer naar de ruimtes van ongeveer 38 graden. De voorste slangen zijn de retourslangen met hun respectivelijke temperaturen. Duidelijk blijkt wel dat het systeem niet geheel in balans is en dat sommige ruimtes veel minder warmte opnemen dan andere.

Hier is de verdeler zichtbaar met de pomp. Het achterste blok is de aanvoer naar de ruimtes van ongeveer 38 graden. De voorste slangen zijn de retourslangen met hun respectivelijke temperaturen. Duidelijk blijkt wel dat het systeem niet geheel in balans is en dat sommige ruimtes veel minder warmte opnemen dan andere.